1

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư
Đánh giá

1.Mục đích & phạm vi Thu thập thông tin cá nhân

Cuahangyensao.com thu thập thông tin của khách hàng với mục đích hỗ trợ và phục vụ tốt hơn cho khách hàng cam kết thông tin khách thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Thông tin chúng tôi thu thập của khách hàng bao gồm:

  • Tên
  • Địa chỉ Emai

2. Phạm vi sử dụng Thông tin: 

Thông tin của người dùng sẽ được bảo mật và hạn chế tiết lộ cho bên thứ 3

You may also like...